Miếng dán ngực silicon code b192

Miếng dán ngực silicon,miếng dán có dây cài trước và 1 cặp dây trong ở vai.Miếng mút giày,nâng ngực lên rất đẹp,miếng dán rất dễ sử dụng,tối đa các bạn dán được 6 lần.Trước khi sử dung mình sau sạch vung ngực và dán từ từ 2 bên lại độ nâng của ngực lên.

Áo có 3 cúp A, B C tương đương người có ngực nhỏ ,vừa và to

Thích hợp mặc áo cưới,áo hở lưng,áo mỏng,đầm cúp ngực

Miếng dán ngực silicon code b192