Miếng dán ngực silicon – DN

Miếng dán có dây cài trước và 1 cặp dây trong ở vai.

Miếng mút giày,nâng ngực lên rất đẹp,miếng dán rất dễ sử dụng.

Trước khi sử dung mình sau sạch vung ngực và dán từ từ 2 bên lại độ nâng của ngực lên.

Áo có 3 cúp A, B C tương đương người có ngực nhỏ ,vừa và to.

Thích hợp mặc áo cưới,áo hở lưng,áo mỏng,đầm cúp ngực.

Miếng dán ngực silicon – DN