Miếng độn ngực cho áo ngực áo bikini – MD 69

Miếng độn ngực cho áo ngực áo bikini có màu DA , một mặt có tráng keo sinh học. Mặt trong của Miếng độn ngực cho áo ngực áo bikini phần ốp ngực rất mịn, không lo gây dị ưng cho da. Độ nâng là 3 cm.

Miếng độn ngực cho áo ngực áo bikini mới này xóa tan đi âu lo của các màn hình phẳng yêu thích hơi biển nhé. Miếng dán rất dễ dàng sử dụng. Miếng độn ngực cho áo ngực áo bikini có thể dán vào mặt trong của Bikini, áo lót ngực để tạo khe suối khe thác giải pháp hữu hiệu cho việc biến CHANH THÀNH CAM

Miếng độn ngực cho áo ngực áo bikini – MD 69